Συμμόρφωση

Μία τηλεφωνική γραμμή προσφέρει την ευκαιρία για εθελοντική παροχή πληροφοριών σχετικά με δόλιες ενέργειες και παραβιάσεις ηθικής.Link to the Compliance & Anti-Corruption Hotline (external website)

Semperit. Μάρκα της Continental.